Sanatoryjne leczenie uzdrowiskowe NFZ

Leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego pacjenta, którego celem jest rehabilitacja, leczenie chorób przewlekłych oraz profilaktyka, przy wykorzystaniu między innymi naturalnych zasobów leczniczych.

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, biorąc pod uwagę aktualny stan zdrowia pacjenta, uwzględniając wskazania lub istniejące przeciwwskazania oraz wpływ leczenia uzdrowiskowego na stan zdrowia pacjenta.

Lekarz lub sam pacjent przesyła skierowanie do oddziału wojewódzkiego NFZ - w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „SKIEROWANIE NA LECZENIE UZDROWISKOWE” (w prawym dolnym rogu koperty).

Sanatorium "Rafał" posiada podpisaną umowę z oddziałami Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie UZDROWISKOWEGO LECZENIA SANATORYJNEGO 21 dni.

Sanatorium "RAFAŁ" nie prowadzi rezerwacji pokoi na skierowania oraz nie zapewnia wspólnego zakwaterowania w pokoju 2-osobowym współmałżonkom skierowanym do sanatorium.Oferujemy zakwaterowanie w pokojach dwu- i wieloosobowych wyposażonych w pełen węzeł sanitarny.

Za dodatkową opłatą umożliwiamy korzystanie z TV i czajnika.

Pobyty w warunkach stacjonarnych rozpoczynają się o godzinie 14-tej pierwszego dnia i kończą o godzinie 12-tej ostatniego dnia.

WAŻNE:

Każdy pacjent ze skierowaniem NFZ ma obowiązek  skontaktowania się z sanatorium w celu potwierdzenia udziału w turnusie.