Sanatoryjne leczenie uzdrowiskowe NFZ

Leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego pacjenta, którego celem jest rehabilitacja, leczenie chorób przewlekłych oraz profilaktyka, przy wykorzystaniu między innymi naturalnych zasobów leczniczych.

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, biorąc pod uwagę aktualny stan zdrowia pacjenta, uwzględniając wskazania lub istniejące przeciwwskazania oraz wpływ leczenia uzdrowiskowego na stan zdrowia pacjenta.

Lekarz lub sam pacjent przesyła skierowanie do oddziału wojewódzkiego NFZ - w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „SKIEROWANIE NA LECZENIE UZDROWISKOWE” (w prawym dolnym rogu koperty).

Sanatorium "Rafał" posiada podpisaną umowę z oddziałami Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie UZDROWISKOWEGO LECZENIA SANATORYJNEGO 21 dni.

Sanatorium "RAFAŁ" nie prowadzi rezerwacji pokoi na skierowania oraz nie zapewnia wspólnego zakwaterowania w pokoju 2-osobowym współmałżonkom skierowanym do sanatorium.Oferujemy zakwaterowanie w pokojach dwu- i wieloosobowych wyposażonych w pełen węzeł sanitarny.

Za dodatkową opłatą umożliwiamy korzystanie z TV i czajnika.

Pobyty w warunkach stacjonarnych rozpoczynają się o godzinie 14-tej pierwszego dnia i kończą o godzinie 12-tej ostatniego dnia.

WAŻNE:

Każdy pacjent ze skierowaniem NFZ ma obowiązek  skontaktowania się z sanatorium w celu podania danych kontaktowych (nr telefonu) niezbędnych do potwierdzenia leczenia oraz do  informacji o wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Testy należy wykonać nie wcześniej niż 4 dni przed wyznaczonym terminem leczenia uzdrowiskowego w wyznaczonych punktach pobrań Drive&Go-Thru.

Informacja o terminie i miejscu wykonania testu zostanie wysłana SMS-em przez system e-Kolejka.O wyniku testu,przed wyjazdem,poinformuje pacjenta uzdrowisko-w przypadku negatywnego wyniku testu potwierdzi telefonicznie rozpoczęcie leczenia

Wykonanie testu jest bezpłatne,finansowane przez NFZ.

Tylko ujemny wynik testu diagnostycznego lub pełne szczepienie (2 dawki) są podstawą rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego.

Dodatni wynik lub jego brak skutkuje odmową przyjęcia do sanatorium.