Co i jak leczymy?

Leczenie uzdrowiskowe jest integralną częścią ochrony zdrowia w naszym kraju. Leczenie uzdrowiskowe opiera się na wykorzystywaniu naturalnych źródeł leczniczych, takich jak: kopaliny i gazy. Wiodącym produktem naturalnym, leczniczym, płynącym z głębi Buskiej ziemi są wody siarczkowo- siarkowodorowe, które wykorzystywane są od ponad dwustu lat w leczeniu przede wszystkim, aczkolwiek nie tylko schorzeń narządu ruchu.

Nazwa „uzdrowisko” bierze się od słowa „u zdroju” czyli u naturalnego źródła leczniczego. Miejscowość uzdrowiskowa,w której Państwo się znajdują musi mieć również udokumentowane walory lecznicze klimatu i mikroklimatu.

Leczenie uzdrowiskowe jest leczeniem kompleksowym skupiającym w sobie wiele czynników wzajemnie się uzupełniających. Na czele tego leczenia stoi balneoterapia czyli dziedzina medycyny uzdrowiskowej wykorzystująca do leczenia naturalne surowce mineralne, czyli kopaliny i gazy. Balneoterapia (Kąpiele siarczkowe 6 dni w tygodniu, zawijania borowinowe, kąpiele solankowe i kwasowęglowe) uzupełniona jest przez pozostałe czynniki takie jak:

  • kinezyterapia czyli leczenie ruchem i TERAPIA MANUALNA
  • fizykoterapia czyli wykorzystywanie w leczeniu rehabilitacji schorzeń bodźców fizykalnych,
  • hydroterapia,
  • termoterapia,
  • klimatoterapia,
  • psychoterapia,
  • terenoterapia,
  • dietetyka,
  • promocja i edukacja zdrowia. 

Ta kompleksowość pozwala uzyskać u pacjenta spektakularne efekty lecznicze przywracające mu sprawność i ruchomość. 

OGÓLNE WSKAZANIA DO LECZENIA UZDROWISKOWEGO W SANATORIUM RAFAŁ W BUSKU –ZDRÓJ

SCHORZENIA REUMATOLOGICZNE
• Choroba zwyrodnieniowa stawów obwodowych i kręgosłupa
• Zmiany zwyrodnieniowo-przeciążeniowe tkanek miękkich okołostawowych (entezopatia – tzw. reumatyzm tkanek miękkich)
  - Zespół bolesnego barku
  - Zespól cieśni kanału nadgarstka
  - Zespół „łokcia tenisisty” i „golfisty” 
• Choroby zapalne stawów 
  - Reumatoidalne zapalenie stawów
  - Zesztywniające zapalenie stawów 
  - Dnawe zapalenie stawów 
  - Łuszczycowe zapalenie stawów
  - Inne niesklasyfikowane gdzie indziej zapalenie stawów (np. poreaktywne)
  - Polimialgia reumatyczna
• Osteoporoza i osteopenia
• Fibromialgia

SCHORZENIA ORTOPEDYCZNO-URAZOWE
•    Stany przed i po zabiegach operacyjnych (np. alloplastykach stawów, artroskopiach, operacjach korekcyjnych itp.)
•    Stany po urazach narządu ruchu (stawów, ścięgien, kości, więzadeł, mięśni, kręgosłupa itp.)

SCHORZENIA NEUROLOGICZNE
•    Dyskopatie oraz stan po leczeniu operacyjnym dyskopatii
•    Zespoły korzeniowe w przebiegu dyskopatii (rwa kulszowa, rwa barkowa, neuralgie)
•    Stwardnienie rozsiane (SM)
•    Choroba Parkinsona
•    Stan po urazach nerwów obwodowych
•    Stan po przebytych udarach mózgu
•    Niedowłady wiotkie, spastyczne kończyn o różnej etiologii
•    Stan po chorobie Heinego-Medina (zespół postpolio)

SCHORZENIA DERMATOLOGICZNE
•    Łuszczyca, przyłuszczyca
•    Choroby alergiczne skóry (atopowe zapalenie skóry, wyprysk przewlekły i inne)
•    Zmiany skórne w przebiegu kolagenoz (twardzina uogólniona, twardzina ogniskowa)
•    Schorzenia łojotokowe skóry

SCHORZENIA KARDIOLOGICZNE I NACZYŃ OBWODOWYCH
•    Nadciśnienie tętnicze I i II stopnia
•    Miażdżyca tętnic kończyn dolnych (max. w II stopniu niedokrwienia wg Fontaine’a)
•    Miażdżyce naczynioruchowe (choroba Raynauda oraz inne zaburzenia czynności tętnic i tętniczek)

INNE
•    Łagodne zaburzenia nerwicowe 
•    Otyłość skojarzona ze zmianami zwyrodnieniowymi narządu ruchu
•    Paradontoza