Jak leczymy?

Leczenie uzdrowiskowe jest integralną częścią ochrony zdrowia w naszym kraju. Leczenie uzdrowiskowe opiera się na wykorzystywaniu naturalnych źródeł leczniczych, takich jak: kopaliny i gazy. Wiodącym produktem naturalnym, leczniczym płynącym z głębi Buskiej ziemi są wody siarczkowo- siarkowodorowe, które wykorzystywane są od ponad dwustu lat w leczeniu przede wszystkim, aczkolwiek nie tylko schorzeń narządu ruchu.

Nazwa „uzdrowisko” bierze się od słowa „u zdroju” czyli u naturalnego źródła leczniczego. Miejscowość uzdrowiskowa w której Państwo się znajdują musi mieć również udokumentowane walory lecznicze klimatu i mikroklimatu.

Leczenie uzdrowiskowe jest leczeniem kompleksowym skupiającym w sobie wiele czynników wzajemnie się uzupełniających. Na czele tego leczenia stoi balneoterapia czyli dziedzina medycyny uzdrowiskowej wykorzystująca do leczenia naturalne surowce mineralne, czyli kopaliny i gazy. Balneoterapia uzupełniona jest przez pozostałe czynniki takie jak:

  • kinezyterapia czyli leczenie ruchem,
  • fizykoterapia czyli wykorzystywanie w leczeniu rehabilitacji schorzeń bodźców fizykalnych,
  • hydroterapia,
  • termoterapia,
  • klimatoterapia,
  • psychoterapia,
  • terenoterapia,
  • dietetyka,
  • promocja i edukacja zdrowia.

Ta kompleksowość pozwala uzyskać u pacjenta spektakularne efekty lecznicze przywracające mu sprawność i ruchomość.